tweede zondag van de grote vasten


 

 

 

Perdonen mi tristeza
zondag van de heilige Gregorius Palamas